pantomim

mim sanatı anlamına gelir. eski yunanistan'da ortaya çıkmıştır. pantomimde sanatçı, yüz mimiklerini, el-kol ve beden hareketlerini kullanarak temayı anlatmaya çalışır. bir anlamda pantomim, evrensel bir tiyatro dili olarak kabul edilir. milattan önceki dönemlerde mim sanatının uygulandığı görülmüştür.
pantomim, oyuncularının kelime kullanmaksızın çoğu durumu anlattığı ya da sahneleri, yerleri ve karakterleri jest ve mimikler sayesinde anlaşılır hale getirdiği gösteri sanatının bir biçimini tanımlamaktadır. pantomimde maskeler ya da makyaj maskeleri kullanılabilmektedir. sessiz filmlerde bilinen ve dans ile sirk artistliğinden meydana gelen pantomimin aslı ile ilişkili, önemli şeyleri kısıtlanmış "özerk" pantomim, bir çağdaş sanat biçimi olarak gelişmiştir. ancak bu pantomim bazen diğer tiyatro türleriyle bağlantılıdır, örneğin karanlık tiyatroda, daha nadiren de tek ışıklı tiyatroda bunu görmek mümkündür. bir palyaçonun gösterisi ayni şekilde pantomime ait öğeler barındırabilmektedir.


bir elin yürek üzerine konması "aşk" duygusunu ifade eder.
gözler üzerine yerleştirilen ellerin aşağıya dogru çekilmesi "gözyaşı" izlenimi verir.
sıkılmış yumrukların baş üzerinde sallanması "öfke"yi anlatır; kolların çapraz olarak aşağıda tutulması "arzu"yu dile getirir.
ağzını ve gözünü kocaman açmak şaşkınlığı belirtir.

alsancak kıbrıs şehitlerinde sık sık örneği ile karşılaşabilirsiniz de.
örnek bazı pandomim ifadeleri ;

bir elin yürek üzerine konması "aşk" duygusunu ifade eder.
gözler üzerine yerleştirilen ellerin aşağıya doğru çekilmesi "gözyaşı" izlenimi verir.
sıkılmış yumrukların baş üzerinde sallanması "öfke"yi anlatır; kolların çapraz olarak aşağıda tutulması "arzu"yu dile getirir.
ağzını ve gözünü kocaman açmak şaşkınlığı belirtir.
ayrıca bu yıl istanbulda mim festivali düzenlenecek. uluslararası olan bu organizasyonda dünyadan ve türkiyeden bir çok pantomimci ve dansçı katılacak. çeşitli workshop ve atölyeler içeren bu festival, sokak festivali şeklinde düzenlenecek. tiyatro ve dans festivalleri de cabası...

http://www.facebook.com/istanbulmimefest...
sözsüz oyundur ki her şey beden diliyle anlatılır.