pejmürde

farsçadan giriktir.
eski püskü şeyler ve perişan haldeki insanlar için kullanılır.
hızla oy kaybetmekte olan iktidarın, halkın anlayamayacağı dilden muhalefeti tehdit etmesi.

(bkz:pejmürde etmek)

yoksa kendileri de biliyor bu dili devam ettirirlerse dibe daha hızlı çakılacaklarını.