platon

modern üniversitelerinin atası sayılan "akademia"nın kurucusu ünlü düşünür. en ünlü eseri "devlet"tir. eserlerinde genelde sokrates'i konuşturduğundan sunduğu görüşlerin ne kadarı kendisine ait ne kadarı sokrates'in bilemiyoruz. ayrıca sokrates'i tanımamızda çok büyük katkısı vardır şüphesiz.
bir renk adı. açık mor gibi, menekşe rengi, lila tadında bir şey eflatun.
söyledikleriyle veya sokrates'e söylettikleriyle dünya bilimine zarar vermiş ve akdeniz uygarlıklarının bağnazca fikirlerde takılı kalmalarını sağlamıştır. bu kişiye göre sanat ve doğa bilimleriyle uğraşmak aşağılık bir vaziyettir.