ramak kalmak

hedefe ulaşmaya az kalma durumu.
iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kazaların ramak kalaları, qhsas standardı için gerekli bir unsurdur.
felaketlerin gelip dayandığı, gerçekleşme hali ile arasında bulunan zamansal mesafe. medyanın ayrıcalık gösterdiği sözlerden biri.

(bkz: az kalsın)
ingilizcesi close shave. cümle... yoldan geçerken birden hızla bir araba geçer yanından kenara çekilirsin ve "woww ıt was a close shave" dersin.
dil bilgisinde çok kullanılmasa da ''-eyazmak'' eki bu durumlarda kullanılır. ancak ek o kadar az kelimeye eklenebilmektedir ki istenileni veremediği gibi kullanımı da zordur.

- düşeyazdım.*
- öleyazdım.*
bana hep cinsel gerilimi hatırlatan bir söz obegi