roman

hindistan kökenli olup günümüzde daha çok avrupa ve civarında yaşayan halktır.

romanlar hindistan'ın pencap eyaletinin yerel halkıyken dönemin en alt sosyal sınıfını oluşturuyorlardı. hindistan dışına ilk çıkışları gönüllü göçlerle değil, köle olarak başka devlet ya da tüccarlara satılmaları vasıtasıyla gerçekleştmiştir. zamanla dağıldıkları topraklarda da alt sınıf olarak kalmaya zorlandıkları için kendilerine has ve dışa kapalı bir kültür yaratıp asimile olmadan günümüze kadar varlıklarını sürdürebilmişlerdir.

tarihsel süreç incelendiğinde görülecektir ki kendilerine yönelik suça yatkınlık algısı roman olmalarından değil, yaşamak zorunda bırakıldıkları şartlardan kaynaklanmaktadır.
bir bayan giysi ve aksesuar markası.
türk miletinin alakası bile olmadığı, ülkemizde çok geri kalmış bir alışkanlık, kültürdür. oysa ki ben her zaman kitap okumayan insanın karşısına o çok sevdiği, seveceği romanın daha çıkmadığını ve bu yüzden tüm kitaplara küstüğünü düşünmüşümdür. kimisi bunun farkında değildir tabii.