siyonizm

yahudilere * vaadedilmiş toprakların alınmasına destek veren uluslararası yahudi siyasi hareketi.
ne zaman duyarsam duyayım homofobik bir arkadaşı hatırlamamdan mütevellit çok fazla sevemediğim bir kelime.