sorunsal sorunsalı

sorunsal sözcüğünün kullanımı sonucunda ortaya çıkan sorunsalları sorunsallayan sorunsal başlıktır.