tekerleme

al şu takatukaları takatukacıya takatukalatmaya götür.
takatukacı takatukaları takatukalatmazsa
takatukaları takatukacıdan takatukalatmadan geri getir.
sarı ineğin yoğurdunu sarımsaklasak da mı saklasak,sarımsaklamasak da mı saklasak.

dal sarkar kartal kalkar,kartal kalkar dal sarkar.
sizin damda var beş boz başlı beş boz ördek, bizim damda var beş boz başlı beş boz ördek. sizin damdaki beş boz başlı beş boz ördek, bizim damdaki beş boz başlı beş boz ördeğe siz de bizim gibi beş boz başlı beş boz ördek misiniz demiş.