temmuz

"akdeniz akşamları" yüzünden adı kötüye ve yollu'ya çıkan ay.

deniz, kum, plaj ve hafif esinti de olunca tadından yenmeyen bu ay, tam olarak ortada kalması nedeniyle hazirana "arkada kalan bok yesin"; ağustosa "önde kalan kaşık alsın" işmarı etmektedir.
ibranice tammuz "efendi" anlamına gelir.
kimi görüşlere göre, sümerler'in tanrısı dammuzi'den ibraniceye geçmiş, oradan ay ismi olarak bazı ortadoğu dillerine yerleşmiştir.
bahsedilen temmuz, antalya'daki temmuz ise, çekilmeyecek temmuz'dur. yine evde boğulacağız 40 derecelik sıcakta. proteinlerimizin üç boyutlu yapısı bozulacak.
bitmek üzeredir, yerini sımsıcak bir ağustosa bırakacak gibi görünüyor...
her sene tatil, aşırı sıcak vs nedenleriyle su gibi akıp giden aydır.