türkü

erkan oğur'un tanımıyla:

''türkü; içinde felsefe, olay, savaş, ağıt ve anı içeren bir sanattır.
müzik türkü için sadece bir unsurdur, bir müracaat noktasıdır.
türküyü yalnız müzik olarak algılamak ona yapılabilecek en büyük hakarettir"
''türk'e ait olan'' gibi bir manası vardır. ezgi eşliğinde söylenen türk halk şiirlerine verilen genel addır.
- anadolu'ya özgüdür.
- erkan oğur'un saptaması, tüm boyutlarıyla gerçekçidir.
- manzum eserlerin en güzel ve en melodik halidir.
- bizi bize anlatır.
- yunan tragedyası neyse, anadolu türküsü odur. öğretir, anlatır, yaşatır, çağırır, isyan ettirir, eleştirir, uyarır, acıtır, kurtarır ve mutlandırır!
orijinali otantik haliyle anadolu motiflerini daha iyi yansıtsa da jülide özçelikin caz yorumuyla modernize edilmiş halleri ayrı bir güzeldir.