yozlaşmak

prensiplerinden ve olmazsa olmazlarından vaz caymak.
neye göre, kime göre sorularını sordurtan başlık.
avrupalılaşmak örneğin, bir kemalist için iyi bir şeydir, islamcı için yozlaşmadır. bir komünistin liberalleşmesi, kapitalistler için iyi bir şeyken, kendi yoldaşları açısından yozlaşmadır. eşcinselliğin dünyanın ileri demokrasilerinde her gün yeni mevziler kazanması ve daha görünür olması, demokrasiye ve eşitliğe inananlar için iyi bir şeydir. iyi müslümanlar, iyi hıristiyanlar iyi yahudiler için yozlaşmadır. diktatörler açısından, açık toplumlar yozlaşmış toplumlardır. aynı şeyi tersten diktatörlükler için söylemek de mümkündür.
tarifi zor bir kelimedir yozlaşmak. bazen değişmekle karıştırılır. eski olan her şey, kötü bir alışkanlıkla, yeni olan herşeyi "yozlaşmak" la itham eder. eksilmek midir, yoksa arınmak mı ? ilerlemek midir yoksa gerilemek mi?

özündeki iyi nitelikleri, bazı dış etkenlerle yitirip, aslından uzaklaşmak.
gerçekten de göreceli ve kullanımı riskli bir kavramdır.