zenginin aktif fakirin pasif olması

kapitalist sistemin dayattığı bir ilişki türü.
zengin pasiflerin fakir aktiflere vermemesi durumu.
buna ilişki demeye benim midem kaldırmaz, olsa olsa ticaret.
fakir ama aktif bir gay olarak bu konuda devrim başlatmayı hedefliyorum.
(bkz:bütün fakir aktifler birleşin)