zikirmatik

iki tane kadın kısmısının bu zikirmatik denilen aletle "senin yerine ben çektim","yok bu da dedenin canına gitsin al sana bilmem kaç tane zikir" gibi bir muhabbetle birbirlerine sayı pasladıklarını görmüşlüğüm vardır.
zikirmatik-zikirleriniz artık daha sevaplı veya yabancı kanallarda zikirmatik-zikirway to heaven şeklinde reklamlarını görmek istediğim alet