afaki

nesnel anlamına gelen osmanlıca kelime. ufuk ile kökdeştir. kelimenin k sesi arka damaktan çıkartılır ve bu kelimeyi oldukça estetik bir konuma yükseltir.

ördek cümle:
ufuktan gelen ördeklerin tahkiyesi addolunacak bu öykü naturalistane bir afakîliği çağrıştırmaktadır.
boş, gereksiz anlamında kullanılır.
yine arapça kökenli bir isim ve sıfattır.
kökü, afk'tır.
türkçe'ye "ufuk" olarak geçmiştir.
isim olarak ufuk, deniz veya kara ile gökyüzünün birleşir gibi göründüğü çizgiyi ifade eder.
"afaki" ise, tıpkı ufuk çizgisi gibi, gerçekte olmayan, var olduğu varsayılan kurgusal şeyler, düşünceler, varsayımlar ve olaylar için kullanılan bir sıfattır.