ana dil

tat alan, ağız açılırken ilk görünen, dil çıkarma kavramına konu mankeni olan dildir. diğeri küçük dil olarak anılır.
kişinin bebeklik döneminde ailesinden öğrendiği ilk dil.
türkiye de türkçe dir.
sonradan öğrenilmeyen, çaba harcamadan edinilen dildir.
dünyaya gelen bireyin etrafında duyduğu ailesinden öğrendiği dildir, ülkeye göre şekillenmesi beklenemez.
anayasamızın değiştirilemeyecek 3 maddesinden birisidir.

1) türkiye devleti bir cumhuriyettir. (anlamayanlar için, federasyon değildir)

2) türkiye cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.(anlamayanlara bu madde sallantıda o kadar da değildir)

3) türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. dili türkçe'dir. (anlamayanlara sen kendi aranda kendi dilinde konuş)
bayrağı şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
milli marşı "istiklal marşı" dır.
başkenti ankara'dır.

4) anayasanın 1 nci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve 3 ncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
anayasamızın değiştirilemeyecek 3 maddesinden birisidir.

1) türkiye devleti bir cumhuriyettir. (anlamayanlar için, federasyon değildir)

2) türkiye cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.(anlamayanlara bu madde sallantıda o kadar da değildir)

3) türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. dili türkçe'dir. (anlamayanlara sen kendi aranda kendi dilinde konuş)
bayrağı şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
milli marşı "istiklal marşı" dır.
başkenti ankara'dır.

4) anayasanın 1 nci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve 3 ncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
anayasamızın değiştirilemeyecek 3 maddesinden birisidir.

1) türkiye devleti bir cumhuriyettir. (anlamayanlar için, federasyon değildir)

2) türkiye cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.(anlamayanlara bu madde sallantıda o kadar da değildir)

3) türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. dili türkçe'dir. (anlamayanlara sen kendi aranda kendi dilinde konuş)
bayrağı şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
milli marşı "istiklal marşı" dır.
başkenti ankara'dır.

4) anayasanın 1 nci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve 3 ncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
anayasamızın değiştirilemeyecek 3 maddesinden birisidir.

1) türkiye devleti bir cumhuriyettir. (anlamayanlar için, federasyon değildir)

2) türkiye cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.(anlamayanlara bu madde sallantıda o kadar da değildir)

3) türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. dili türkçe'dir. (anlamayanlara sen kendi aranda kendi dilinde konuş)
bayrağı şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
milli marşı "istiklal marşı" dır.
başkenti ankara'dır.

4) anayasanın 1 nci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve 3 ncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
anayasamızın değiştirilemeyecek 3 maddesinden birisidir.

1) türkiye devleti bir cumhuriyettir. (anlamayanlar için, federasyon değildir)

2) türkiye cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.(anlamayanlara bu madde sallantıda o kadar da değildir)

3) türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. dili türkçe'dir. (anlamayanlara sen kendi aranda kendi dilinde konuş)
bayrağı şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
milli marşı "istiklal marşı" dır.
başkenti ankara'dır.

4) anayasanın 1 nci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve 3 ncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
anayasamızın değiştirilemeyecek 3 maddesinden birisidir.

1) türkiye devleti bir cumhuriyettir. (anlamayanlar için, federasyon değildir)

2) türkiye cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.(anlamayanlara bu madde sallantıda o kadar da değildir)

3) türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. dili türkçe'dir. (anlamayanlara sen kendi aranda kendi dilinde konuş)
bayrağı şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
milli marşı "istiklal marşı" dır.
başkenti ankara'dır.

4) anayasanın 1 nci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve 3 ncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
resmi dil ile karıştırılmamalı. mesela yunanistan'ın resmi dili yunanca. oysa ki yunanistan'da yaşayan bir türk ailenin türkçe ile büyüyen yedi yaşındaki çocuğu ali'nin ana dili elbette ki türkçe.
ana dil ve resmi dil farklı şeyler. ayırdına varalım.