annem göster ama elletme dedi

ayşen grudanın neşeli günler filminde şener şene söylediği repliktir. güzel bir taktiktir aynı zamanda yasak ve gizli şeyler her zaman daha ilgi çekicidir.
göster ama elletme
ellet ama okşatma
okşat ama içine girdirme
içine girdir ama boşaltma
boşalttır ama .... diye gider*
takıldığın kişinin açık açık bunu dile getirmesi sonucu kardeş kardeş uyumanı sağlayan sihirli cümle.

(bkz: kolinin aşık olması)
(bkz: esas konunun dışına çıkmak)
gösterdiysem elletirim ben ayol.