antisosyal

sosyal olmaya karşı olan. insan tipidir.

asosyallikten farkı n-t-i harfleridir yani:
nefret
tehdit
isyan
-----------------------------
asosyal insan toplum icine cikamaz ve diger insanlardan kacarken
antisosyal insan toplum icine cikmaz, diger insanlardan nefret eder.


kişinin başkalarının haklarını gözetmediği, başkalarının haklarını hiçe saydığı bir kişilik bozukluğudur. psikopati olarak da adlandırılmaktadır.

temel inançlar:
-kendime dikkat etmeliyim
-güçlü olanlar bu dünyada kalır
-işlerin yolunda gitmesi için güç kullanmak ve kurnazlık yapmak gerekir
-sözlerin tutulması ya da borçların ödenmesi önemli değildir
-yakalanmadığın sürece yalan söyleyebilir ve aldatabilirsin
-bana adaletsiz davranıldı, ben de payıma düşeni alırım
-bir şeyi istersem elde etmek için her şeyi yaparım
-başkalarının ne düşündüğü beni ilgilendirmez
-insanlar kendilerine bakamıyorlarsa, aldanıyorlarsa bu onların sorunu

teşhis kriterleri:
aşağıdakilerden en az 3'ünün varlığı ile birlikte ,15 yaşından beri süren başkalarının haklarını saymayıp, diğerlerinin haklarına saldırı ile kendini gösteren kişilik bozukluğudur.

-tutuklanmasına yol açacak davranışlarda ısrar ile kendini gösteren yasalara ve sosyal davranışlara uymama
-devamlı olarak yalan söyleme, farklı takma adlar kullanma, zevk ya da kişisel çıkarı için başkalarını aldatma gibi dürüst olmayan davranışlar
-aniden sonucunu düşünmeden yapılan davranışlar,gelecek için planlar yapmama
-tekrarlayıcı kavga, dövüş ,saldırılar ile birlikte öfkelilik hali
-kendisi, yakınları ya da başkasının güvenliği ile ilgili umursamazlık hali
-bir işi yürütememe veya parasal sorumluluklarını yerine getirmeme
-başkasına zarar vermiş, fena davranmış, bir şeyler çalmış olmasına rağmen duruma ilgisiz kalıp, kendini hakli göstermeye çalışıp ve bundan vicdan azabı duymamak

*ayrıca teşhis için kişinin, en az 18 yaşında olması ve 15 yaş öncesi davranım bozukluğu belirtileri (insan ya da hayvanlara yönelik saldırganlık, mala zarar verme, başkalarına ait şeyleri çalma ve sahtekarlıklar yapma ve kuralları-disiplini önemli derecede bozma gibi) göstermeye başlamış olması gerekmektedir.

sebepleri:
antisosyal kişilik bozukluğunun sebebi tam olarak bilinmemektedir. biyolojik ve genetik faktörlerin bu bozukluğa yol açtığı düşünülse de yapılan son araştırmalar -özellikle de evlatlık verilen ikizler üzerinde yapılan araştırmalar- bozukluğun sebebinin yetiştirilme çevresi olabileceğini göstermiştir. yaşamın ilk 5 yılında anne şefkati görmeyen, saldırgan ve alkolik bir babaya sahip olan çocukların bu kişilik bozukluğuna daha yatkın olduğu bulunmuştur.


toplumda görülme oranı:
erkeklerde % 3, kadınlarda % 1 oranında görülmektedir. madde kullanımı nedeniyle yataklı tedavi görülen kurumlar ve adli mekanlar ya da cezaevlerinde daha yüksek oranda görülmektedir. ayrıca bu kişilerde rastgele cinsel ilişkiler ve alkol-madde kullanımı görülebilir. sorumluluklarını yerine getirmedikleri için isten atılmaları, işverenle tartışmaları fazladır. kibirli ve küstah bir görünüm sergilerler.


ailesel yatkınlık:
bu bozukluk, hastanın 1. derece akrabalarında genel topluma göre daha çok görülmektedir. ayrıca bu kişilerin akrabalarında somatizasyon bozukluğu ve madde kullanım bozukluğu da yüksek düzeydedir.

tedavi:
antisosyal kişilik bozukluğunun tedavisi çok zordur. doktorlar tipik olarak psikoterapi ve ilaç kombinasyonu denerler. ancak mevcut tedavilerin antisosyal kişilik bozukluğu belirtileriyle başa çıkmakta ne derece etkili olduğunu değerlendirmek zordur. bunun yanında tedavi, belirtileri azaltmaya yardımcı olabilir. belirtiler bazı kişilerde ilaçla birlikte azalır ve kırklı yaşlara geldikçe kendilerini daha iyi hissedip daha iyi davranmaya başlarlar.

a)psikoterapi
-doktorlar belirli duruma bağlı olarak farklı psikoterapi tipleri önerebilir.
-kognitif davranışsal tedavi negatif düşünce ve davranışları ortaya çıkarıp bunları pozitif olanlarla değiştirmenin yollarını öğretebilir.
-psikodinamik psikoterapi kişinin kendisini değiştirebilmesi için negatif, bilinç altı düşünce ve davranışların farkında olunmasını arttırabilir.

b)ilaçlar
antisosyal kişilik bozukluğu tedavisi için spesifik olarak onaylanmış bir ilaç yoktur. ancak doktorlar şunları yazabilir:
-antidepresanlar
-duygu durum stabilize ediciler
-anti-anksiyete ilaçları
-antipsikotik ilaçlar

uzmanlar yoğun tedavi verilebilmesi için bir ruh sağlığı hastanesinde kalınmasını önerebilir.
türkiye'de yanlış algılanan bir kişilik bozukluğudur.
çocukluk döneminde yıkıcı davranım bozukluğu tanısı almış çocuklar gerekli şekilde ele alınmazlarsa ve sıkı bir biçimde klinik takipleri yapılmazsa on sekiz yaş ve sonrasında alacakları tanıdır.

(bkz: antisosyal kişilik bozukluğu)
askerde çok olur bunlardan. kendini kesen, ağır abi takılıp, arıza yaratan, secereli tiplerdir. dosyalarında "antisosyal kişilik bozukluğu vardır" yazar, çoğu yatarak yapar askerliğini. kimse elleşmez onlara. sivil toplumdaki profili ise klasik ergen mitoslarından biridir. 16 sında; asiyim, anarşistim, skrm bu dünyayı diyen "antisosyal" olduğunu iddia edenlerin çoğu 40 yaşında evli, çocuklu ve liberal olurlar.