argo

fransızcadan dilimize katılmış ve her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken söz veya deyimlerdir. sokak dilinde konuşulur oldukça direktir. "su dökmeye gidiyorum" nazik bir işemeye gidiyorum ifadesiyken " işemeye gidiyorum" argo kabul edilebilir, "çüğdürmeye gidiyorum" ise yöresel(trakya) bir işemeye gitme ifadesidir. argo ifadeler yaşayan dil ile değişir gelişir, argonun genişliği dilin yaşı ve zenginliği ile paraleldir.
sert küfürler ile edebi yaklaşımların arasında kalmış olan diyalog şekli.
'argo en mazlum olduğu anda en saldırgan olabilendir,' diyor hulki aktunç

toplum içerisinde belli bir grubun/kültürün kendine özgü oluşturduğu söyleyiş biçimidir. yoğun bir mecaz içerir, küfürlü olması gerekmez. suç argosu, okul argosu, eşcinsel argosu, pavyon argosu, sanatçı argosu ve hatta günümüzde gelişen internet argosu...

yabancı kelimelerle yerli kelimelerin birleşmesine müsait olan argo, eskiden külhanbeyi ağzı veya ayaktakımı ağzı diye de anılırdı. argo, anadilin üstdüzeyindeki yazı
dilinden ayrı, anadilin altdüzeyindeki konuşma diline özgüdür.

argonun bir özelliği gizliliğidir. bunun sebebi suçlar ve sırlar, müstehcenlik ve kapalılıktır. bu yüzden toplum içerisinden sıyrılmak isteyen kapalı grupların kendilerine ait argoları vardır (bkz: lubunca). grup kimliğinde oluşan argo, özenti ve aykırı görünme, samimi konuşmaya çalışma dilidir. sokağın, çarşı pazarın dili argo ile doludur. döviz piyasasında paraların özel adları vardır. beyoğlu, galata, tophane gibi semtlerde ve çingene romanlarda argo yoğundur. bu dilin bir özelliği de çokça benzetmeye yer vermesi, tabuları ve ritüelleri oyunlaştırması, bitki ve hayvan isimlerini insanileştirmesidir. (naskali-sağol 2002)

türkiyede buna ilişkin en yakın tarihli bildiğim çalışma (bkz: kadın argosu sözlüğü)dür. onun dışında "büyük argo sözlüğü" isimli bir eseri vardır hulki aktunç'un
sokak dili sokak ağızı
küfürle alakası olmayan sokak dili
amerikan propagandası gözünüze sokulurcasına gösterilen oscar ödüllü hollywood filmi
en güncel, en halktan ve en müstehcen sözcükleri ve ifadeleri içeren bir konuşma tarzı.
dil kuralları yerine, hayatın kurallarının hakim olduğu bir iletişim yöntemidir.