ayı sözlük'te bitmek bilmeyen din ve inanç düşmanlığı

ayı sözlüğün geneli için geçerli olmayan, iddialı ve ayrımcı bir önermedir.
her türden yazarlarımız mevcuttur ve hepsi de çatır çatır yazabilmektedir.
ayrıca, öyle "düşmanlık" olarak nitelendirilebilecek sivri ve saldırgan tutumlara rastlanmamaktadır.
yahu memleketin her mekanında ille ezan sesleri, dua mırıltıları, arapça terennümler veya tanrıya/allaha hamd ifadeleri mi yer alacak?
her paylaşım ortamında müselmanlara, hristiyanlara ve musevilere özel selamlar mı verilecek?
buralar bir tapınak değil ki...herşey yerli yerinde, zamanında ve mekanında güzeldir...
dinlerdeki bitmek bilmeyen lgbt düşmanlığıyla ilgili olabilir.

"islam'da eşcinsellik: eşcinsellikten islam'da inancı esas alan yazılı kaynaklarda ve kuran'da bahsedilir. kuran, lut kavmi'nin allah tarafından erkek erkeğe seksin yasaklandığı ancak bu yasağa uymadıkları için cezalandırıldıklarından bahsedilir. yine kur'an'da erkeklerin cinsel ilişkiye girmesi yasaklanmış ve bu eylem aşağılatıcı hareket olarak sınıflandırılmıştır. islamda eşcinsellik ve eşcinsel ilişkiler bid'at olarak kabul edilmiştir. günümüzde islam konferansı örgütü'ne üye 23 ülkede eşcinsellik; idam cezası, hapis veya yer yer ömür boyu hapis cezası, para ve kırbaç cezası veya sopa cezası ile cezalandırılmaktadır."
aslında düşmanlık din'e ve inanca karşı değildir. sanki bu kavramları ölümüne savunanlaradır düşmanlık.

dinden değil dinciden kork,
türkten değil türkçüden kork,
ırktan değil ırkçıdan kork,
kürtten değil kürtçüden kork,
kraldan değil kralcıdan kork,

velhasıl bu böyle gider...
sadece sözlüğe has bir bir durum değildir. insanların birbirine saygısı yokken din ve inançlarına zaten hiç yok. sorun dinlerde ya da dini aşırı kişiselleştirenlerde! bir din diğer din ve inanç hakkında nefreti vurguladıktan sonra kaçınılmaz olandır. bu şüreçte dinler sorgulanmalıdır ki o da imkansızdır.
konu hakkında genel olarak: karşınızdaki insanın dini, inancı, ırkı vb şeyleri neden sizi bu kadar enterese ediyor anlamıyorum, gerçekten anlayamıyorum. ne bileyim, bunlar ne olursa olsun karşınızdaki insanlıktan nasibini al(a)mamışsa ne değişir ki. insan düzgün karakterli, muhakemesi-süzgeci yerinde, en azından makul olmadıktan sonra ister hacı hoca olsun ister bir belieber ne fark eder diye düşünüyorum. din, inanç bunlar insanlara atanan veya sonradan seçebileceği bir şeyken, dahası inananla inandığı arasındayken; neden 3.kişi olarak araya girmeye çalışılıyor aklım almıyor hani. sen tanrı mısın yargılıyorsun bunu arkadaşım? bırak kendi işine bak, herkes kendisinden sorumlu.
düşünce özgürlüğü ve saygısızlık arasındaki o ince çizgiyi bilmek gerekiyor.