baby boomers

ikinci dünya savaşından sonra gelişmiş ülkelerdeki doğum ve nüfüs artışına verilen isim
diğer adıyla bebek patlaması kuşağı, 1946-1964 yılları arasında doğan kuşağa verilen isim. özelliği ise ikinci dünya savaşı sonrası nüfus azalması sebebiyle devlet desteğiyle nüfus çoğaltma çabalarına denk gelen kuşaktır. emekli olmak, sigortalı olarak çalışmak, garanti hayat takıntısı bu kuşağın en önemli özelliğidir. bu nesil teknolojiden uzaktır, diğer bir deyişle teknolojiyi benimseyememiştir. teknoloji yaygın olmadığı için çoğu zaman işlerini kendi kendilerine yapmak zorunda kalmış, üretmişlerdir. bunun yanında, iş sadakatleri yüksektir. diğer kuşaklardan farklı olarak, iş yaşamları için “çalışmak için yaşamışlardır” ifadesi kullanılabilir.

sonrasındaki kuşaklar;

generation x
generation y
generation z

olarak devam eder.
dünyayı mahvetmeleriyle ünlülerdir, ünlerini devam ettirme çabaları da devam etmektedir. (bkz: brexit)
şuan bulunan köklü şirketlerin tamamının yönetim katmanını oluşturan, çağa ayak uydurmakta zorlanan nesil. küresel ısınmanın önüne geçilememesinin nedenlerini bile bunların altında aramak çok da yanlış değil. çünkü sosyal ilişkilerde muhafazakar oldukları kadar kapitalin dağılımında da muhafazakarlar. ve dünyayı kendi dönemlerindeki gibi izole kültürler arenası olarak görüyorlar.

aslında küreselleşmenin ve ideal kapitalizmin önündeki büyük engellerden biri de bu neslin zihniyeti. siyasi müdahalelerle dünya ekonomisinin planlı olarak resesyona sokulup sokulup çıkarılmasında bir aktör rol alıyorsa o da bunların medeniyetsizliğidir.