bumerang

genellikle tahtadan yapılan kıvrık bir fırlatma sopasıdır. tarihin en eski silahlarından biri olarak kabul görmektedir. havaya fırlatıldığında geniş bir çember çizerek atıcıya geri dönmesiyle bilinir.
düzgün bir şekilde atıldığında kaderi geri gelmek olan araç.