burjuva

eski toplumlarda üst ve soylu sınıfı temsil etmek için kullanılan kelime. hala da vardır burjuvalar ve kendini burjuva hissedenler.
"soylu sınıf ile köylü sınıf arasında olan ve ticaret ile geçinen sınıf." tanımıyla ortaya çıkan ama zamanla yönetici sınıf ile işçi*/köylü sınıf arasındaki sınıf." halini alan sınıf, zümre. esnaflık gibi işlerle uğraşanlarına "küçük burjuva" denir. günümüzde büyük burjuva ticaret ve üretimden, finans piyasalarına kaymıştır ağırlıklı olarak.
burjuva sınıfının ciddi anlamda ortaya çıkışı fransız devrimi öncesine dayanır.