din

yanlış kişilerin elinde kullar arasına sinsice sızan, dünyada cehennemi yaşatan, aslen tanrıyla kul arasında olması gereken/olduğuna inanılan soyut kavram.
"insanoğlunun en eski ve en güçlü duygusu korkudur. en eski ve en güçlü korku da, bilinmeyenin korkusudur."
vicdan, merhamet ve ahlak sıkıntısı çeken bireyler ve toplumlar için elzemdir.
diğerleri için şart olmasa da, farklı işlevler ve anlamlar kazanabilir. örneğin, kültürel kimlik ve sosyalleşme gibi...
pk filmi izlendikten sonra düşünülmesi gerekendir.