divanü lügati't türk

araplara türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmıştır. ayrıca, sonunda türk dünyasına ait bir harita vardır. *
türkçe'nin arapça'dan daha gelişmiş bir dil olduğunu kanıtlamak ve araplara türkçe'yi öğretmek amacıyla karahanlı devleti döneminde yazılmış bir eserdir. ilk büyük türkçe sözlük niteliğindedir.
budist tapınağına gidip heykelin kafasına sıçtık gibi bir manaya gelen bir kaç mısraya sahip kıymetli bir eser. tabi kıymetli olan o mısra değil eserin kendisi.

kaşgarlı mahmut'un eseridir. sadece sıradan bir sözlük olarak değil, tarihsel, sosyolojik, coğrafi vb. olarak da eşsiz bir kaynaktır. tdk, dört cilt olarak yayınlamıştır bu eseri. eserin adının doğru yazılışı da dîvânu lugâti't-türk'tür.