e-devlet

e-devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir.

http://turkiye.gov.tr
-askerlik durum belgesi
-sabıka kaydı
-sgk hizmet dökümü almada kolaylık sağladığı için güzel uygulama eksikleri de giderilse tam olacak.