ebced hesabı

arap alfabesiyle yazılmış kelimelerin sayısal değerlerini bulmak için kullanılan bir yöntem.
arap alfabesindeki harflere sayısal değer vererek oluşturulan düzen. emre kongar, hocaefendinin sandukası adlı eserinde bahsetmiştir bu hesaptan.
köken olarak antik çağlara uzanır. mısır'a girişlerinden sonra yunanların elde ettiği bir bilgidir. araplara da hintlilerden geçmiştir. esasen mistik bir öğretidir. ilahi evrensel plan inancı ile temellendirilir. ebced kelimesi ilk dört rakamı karşılayan elif-be-cim-dal harflerinin kelime haline getirilip okunmasından ortaya çıkmıştır; aynı alfa-be gibi.

antik alfabelerin çoğu sesi bu sayı değerlerine göre dizilmiştir. arap ve ibrani majisinin, ayrıca pisagor mistizminin temellerini oluşturur. cetveli incelemek isteyenler için;

http://www.habergah.com/images/upload/ebced%20tablosu.gif

bu hesaplama yöntemi ile çeşitli işlemler gerçekleştirilerek fal bakılır, tılsımlar hesaplanır.

ayrıca eski şiirlerde verilmek istenen tarihsel mesajlar varsa kelimelerin ebced değeri o tarihi verecek şekilde hazırlanır. bazı mersiyelerde ve methiyelerde de atfedilen kişi veya olayın doğum/oluş tarihini verecek şekilde şiir hazırlanır. buna tarih düşürme sanatı denir.
ebceddeki sıraya göre harflerin ilk yedisi ateş, ikinci yedisi hava, üçüncü yedisi su ve dördüncü yedisi ise toprak olmak üzere dörde ayrılır. harflerin kullanışı onlara verilen bu manalara göre değerlendirilir.

güzel bir makale için http://www.islamkutuphanesi.com/turkceki...

ayrıca (bkz: hurufilik)