erkek sünneti

sünnet, erkeklerde penis başını örten ve koruyan üstderinin (prepus) bir kısmının veya tamamının kesilip atılması. dini veya kültürel gerekçelerle toplum tarafından erkeklere uygulanır. sünnetin ilk olarak ne zaman ve ne gerekçe ile yapılmaya başlandığına dair kanıt yoktur.
yahudi dini inancında büyük yer tutar. kutsal kitaplarına göre, tanrı, elçisi ibrahim aracılığı ile yahudilerle arasında "akide" adı verilen anlaşmayı yapmış, ve bu anlaşmanın delili olarak da ibrahim ve halkına sünnet olmalarını emretmiştir. bu inanışın gereği olarak yahudiler, doğumdan kısa bir süre sonra erkek bebeklerini sünnet ederler.
yahudiler arasında doğan hıristiyanlık inanışında da sünnet önceleri tartışma konusu olmuş, ancak havarilerin ve özellikle de paul'un "gereksiz" olarak görmesi nedeniyle dini bir gereklilik halini almamıştır. ne var ki mısır'daki kıpti topluluğu gibi afrika'daki bazı hıristiyan gruplar hem kadın hem erkek sünnetini, abd'deki bazı protestan mezhepler ve filipinler'deki katolikler ise erkek sünnetini dinen gerekli olarak kabul ederler.
müslümanların kutsal kitabında sünnetle ilgili herhangi bir ifade yer almaz, ayrıca islamiyet'in ilk yıllarında sünnet tartışma konusu da olmamıştır. bu sıralarda arapların kadın ve erkek sünnetini ne oranda uyguladıkları bilinmemektedir. bugün müslümanların büyük çoğunluğu erkek sünnetini, afrika'daki inananlarının büyük bir kısmı ise kadın ve erkek sünnetini dinen gerekli görürler. sünnetin müslümanlar tarafından gelenekselleştirilmesinin 9. yüzyılda islam'a dönen yahudi asıllılarının beraberlerinde kendi dinlerinin inançlarını islam'a taşıması anlamına gelen israiliyyat ile olduğu sanılmaktadır.[10] islam inanışına göre peygamber sünnetli doğmuştur.
sünnetin sağlık yönünden de pek çok faydası olduğu tespit edilmiştir,özellikle hijyenik olmayan erkeklerde sünnetin aids ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar ile penis kanseri riskini azalttığı tespit edilmiştir sünnetin, penisin ısı hassasiyetini artırarak erken boşalma sorununu tetiklediği yönünde veriler bulunmakla beraber tam aksine haz barajını yükselterek erken boşalma sorununu tedavide etkili olduğu yönünde veriler de vardır.
iki kere oldum o mereti arkadaş! kimse benden iyi bilemez!
amerika'da da oldukça yaygin olan uygulamadir. protestan mezhebinin yahudilige, katoliklikten daha yakin olmasindan kaynakli sanirim.
amerika'da yaygın olmasının sebebi tamamen sağlıkla ilgili bir durumdur. özellikle ikinci dünya savaşından sonra sünnet, abd'de çılgınca yayılmıştır. ortodox'lar dışında neredeyse tüm amerikalılar sünnet olur. doğumun hemen ardından kadın doğum uzmanları bebeği sünnet etmek için aileden izin ister. aile izin verirse orda cırt diye keserler. nerden mi biliyorum? ablam abd'de kadın doğum uzmanı ve fenni sünnetçi...
askeriyenin zorla uyguladigi tibbi mudahale.usta birligine katilis muayenesinde sunnetsizler ayrilip cesitli baskilarla sunnete zorlanir.askerlikte zorluk cekmekten ve ayrimciliktan korkan bir cok asker istemeyerek kabul eder.