evren

türk mitolojisinde söylencesel dev sürüngendir. kanatlıdır, korkunç bir görünümü vardır. bazen devasa bir yılandır. yeraltındaki mağarada yaşar ve orada bulunan hazineyi korur. sularda veya ormanda yaşadığı da anlatılır. bazen ateşin içinde barınır. ağzından ateş saçar. kuraklığın ve ölümün simgesidir. masallarda suyun önünü keser ve bırakmak için karşılığında kurban ister. su yaşam demektir, dolayısıyla onu kendi denetimine alarak yaşama sahip olacaktır. bir başka açıdan bakıldığında susuz bıraktığı yeryüzüne ölüm ve kaos getirir. öteki taraftan bunları elinde bulundurduğu için aynı zamanda bereketi refah ve güç simgesidir. altay inanışlarında bükrek adlı iyicil bir ejderha ile sangal adlı kötücül bir ejderin birbirleriyle yaptıkları savaşlar anlatılır.

(bkz: ejderha)