hak

hukuk sitemlerinde, kişilere ve sistemlere(kurum/devlet) verilen belirli bir şekilde davranma ve davranılma yetisidir. özel haklar ve kamu hakları olmak üzere ikiye ayrılır. yararlanmaya açık bu menfaatlerin kısıtlandığı haller vardır. bahsedilen yetiye sahip olabilmek için bazı dönemler büyük emekler harcamak gerekmiştir deneyimlerden yola çıkarak; " hak verilmez alınır" anlayışı oturmuştur. türkiyede en çok ihlal edilen olgulardan biridir. üzerinde uzlaşıya varılmış evrensel anlamda insanların doğuştan gelen bazı hakları vardır; yaşamak gibi. ayrıca allahın 99 isminden biridir. <br> <br>(bkz: insan hakları)
ironik olan bir diğer anlamı için (bkz: allah )
insana verilmiş imtiyazdır.