halter kaldıran erkek

halter kaldıran erkeğin, ağırlığı değil de, ağırlığı kaldırırken önünden fırladığı pipisinin dikkat çektiği spor organizasyonudur.