hora geçmek

hayra geçmek, yararlı, faydalı, hayırlı olmak anlamında, türkiye'de hem batıda, hem doğuda sıklıkla kullanılan deyim.
sıla şarkısı deyimi
akşam akşam bana sıla - kenar süsü çaldırıp, söyletmiş başlıktır.