içine kaçmak

kilolu erkeklerin devamlı yaşadığı olay
askerde soğan doğrayan erkeğin durumu.
kendi içine kaçmak. kendi içine kapanıp, dış dünya ile psikolojik duvarlar örmek; kendi benliğine sığınmak. uç noktalarda, katatoni'ye ve şizofreni'ye varabilen bir durumdur.