insan markalaşması

bir bireyin kendini diğer bireylerden ayırarak farklı boyutlar kazandırarak kuram haline getirmesi