karbon temelli yaşam yerine silisyum temelli yaşama sahip canlı

mümkündür. canlılar, karbon tabanlıdırlar. karbon olmadan, canlılık düşünülemez. bunun nedeni, karbonun dörtlü bağ yapması ve bu nedenle çok çeşitli bileşikler oluşturabilmesi ve çok hafif olmasındandır. aynı zamanda silisyum da dört bağ yapar ve çeşitli bileşikler oluşturabilir. ama karbonun aksine, silisyum ağır bir elementtir ve bir araya gelme ihtimali karbona göre daha zordur. bu nedenle gezegenimizde silisyum, karbondan daha fazla olduğu halde canlılık karbon temelli olarak oluşmuştur.
konu biraz eğitim alanıma girdiğinden "bildiğim kadarıyla" bahsedeyim.mümkün değildir,hatta silisyum organik moleküllerde temel olarak bulunmayan bir elementtir. bkz(karbon (c), hidrojen (h), oksijen (o), nitrojen (n), fosfor (p) ve sülfür (s). ) karbonun sadece dört bağ yapmasının yanında , uzun alifatik zincir oluşturabilmesi diğer hiçbir elementle kıyaslanamayacak derecede uzundur, ortalama 60-80 arası halkalı zincir karbondan bahsedilir bu konuda hatta, silisyumun değil 60 tanesi ; 10 tanesi bile yan yana gelerek kararlı bir zincir oluşturamamaktadır.bunun yanında karbon atomları epimerizasyon geçirerek halkasal yapı kazanabilmektedir, çünkü karbon bağı lineer formdadır. bunun yanında karbonların doyma durumuna göre alkan,alken,alkin gibi formları mevcuttur. dahası karbon 4a gurubunun en hafif elementi olduğu için kinetik hareketliliği yüksek bir elementtir.ve biz biliyoruz ki bu hareketlilik karbona bağ yapımında büyük avantajlar sağlamaktadır. bunlar tam olarak çorba teorisi olarak bildiğimiz, kimyasal evrimin konusudur. bu arada bir seçilimden bahsediyoruz o olmasaydı bu olur muydu diyemeyiz. çünkü zaten doğal olarak o seçilmiş, basit bir mantıkla ikisinde de şu var o zaman o onun yerine geçer denilemez , zira bigbangden sonra element oluşum sırası ve yukarda anlattığım faktörler buna izin vermez, vermemiş ki hatta o olmamış ve şuan karbon dünyasında yaşıyoruz.
exo-planet çalışmalarımız sırasında, neredeyse karbon atomuna kadar nükleer tepkime gerçekleştirememiş yıldız ve bu yıldızlar etrafında gözlenen gezegenlerin varlığını da göz önnüde bulunduracak olursak, evrenin pek çok yerinde farklı atomik temelli canlıların evrimleşerek akıllı yaşam formları oluşturabileceğini söyleyebiliriz..

lakin şimdiye değin bildiğimiz tek yaşam organik * moleküler temellidir..

potansiyel olarak canlılık oluşturabilecek moleküler yapılarda karbon daha yüksek bir olasılıkla bulunacaktır ve bildiğimiz kadarıyla da öyledir; ancak silisyum ise düşük bir olasılıkla bu yapıların temelinde bulunacaktır.

evren o kadar büyük ki, en düşük olasılık bile yeterince zaman tanınırsa gerçekleşme olasılığına sahip. öyleyse? evet. olası.*
kaldı ki evrende yaşaması muhtemel akıllı yaşam formları sayısını veren drake denklemi sadece samanyolu galaksimiz için çözüldüğünde bile ortaya 1000 - 100,000,000 akıllı yaşam formu * hesabını çıkartmakta..

bunların kaçta kaçı carbon esaslı, kaçı farklı moleküler sistem üzerine kurulu çalışmasını, astrobiyokimyacılar çalışmaktadır..

hatta konu ile ilgili halka açık bilimsel çalışmalardan birisi seti project'e dahil olabilirsiniz..

search for extra-terrestrial inteligence..
http://seti.org