keçe

yapağı veya keçi kılının dokunmadan yalnızca dövülmesiyle elde edilen kaba kumaş