kürtçe küfürler

bunlardır:
kuna tenım = zütünü gibeyim
hırrım = yannanım
kuze tenım = dıbını gibeyim
serevi = kafası
ca tenım = ananı gibeyim
mittekıro = gibtiğim
dev kuzo = amcık ağızlı ( erkek için )
dev kuze = amcık ağızlı ( kızlar için )
ez tenım = seni gibeyim
ez harbum = azdım
bi kutimte = sana sokayım
ez ji te = bende seni
ez ji tennim = bende seni gibiyim
kuzete gelek şerine = amın çok tatlı
serokvezir ca tekute = başbakan ananı gibsin
mıxtar tekute = muhtar gibsin seni
tirba tenim = mezarını gibiyim
riya tenim = yolunu gibiyim
deve kuze tenim = amcık ağzını gibiyim
kokaxenyo = kendi kökünü gibesin
şuğulewe kutim = işinizi gibeyim
kula kunate maçkim = züt deliğini öpüyüm
ceyrane berdim kuzete = dıbına elektrik vereyim
fıkre tennim = tipini gibiyim
serewe kutim = kafanızı gibiyim
di gora bave tenim = babanın sıfatını gibiyim
devetedi tıra bıkım = ağzına osurayım
zotka ca tenım = annenin dıbının dibini gibiyim
carna ca tenım carna xeşka tenım = bazen anneni bazen kızkardeşini gibiyim
kuna bave tenım = babanın zütünü gibeyim
kuze ca tenım = ananın dıbını gibeyim
bela ca te be malame = annen bizim eve gelsin
goga tenim = topunu gibiyim
goga tu bilize et we gokenim = senin oynayacağın topu gibiyim
bavemi ca te kute = babam ananı gibsin
te şilbikim dura bikutim te = seni ıslatıp sonra gibiyim
cile tenım = elbiseni gibeyim
hestiye tenim = kemiklerini gibiyim
hestiye bave tenim = babanın kemiklerini gibiyim
bevla bave tenım = babanın burnunu gibeyim
tim dinya te kute = tüm dünya seni gibsin
tim dinya cate kute = tüm dünya ananı gibsin
ez memike ca tenın = annenin memelerini gibiyim
kiremi bux = yarağımı ye
kiremi xaro = yarağımı yiyen adam
wer kiremi biliz = gel yarağımla oyna
keçikno kiremi buxun = kızlar gibimi yiyin
denge tenim = sesini gibiyim
guhe tenim = kulağını gibiyim
sere tenim = başını gibiyim
kırka tenim = gırtlağını gibiyim
kirete orta kuze catekım = gibini ananın tam ortasına sokayım.
kunate wek şebeşa = zütün karpuz gibi
kuzeteyi şerin şerbet = tatlı amın şerbet gibi
şekama kunatexim = zütünü tokatlıyım
kiremi tex kunaxe = gibimi zütüne sok
kiremi tex kuzexe = gibimi dıbına sok
çiçike tenım = göğüslerini gibeyim
çiçike ca tennım = annenin göğüslerini gibeyim
devetenim = ağzını gibeyim
deve kuze tenim = dıbının ağzını gibeyim
deve kuze ca tennım = annenin dıbının ağzını gibeyim
deve te kutim = ağzını gibiyim
kuze kere = eşeğin amı
kuze kere çend perçe = eşeğin amı kaç parça
kuze kere peremperçe = eşeğin amı paramparça
dara texim kuze cate = ananın dıbına sopa sokayım
alikariya te kutim = edeceğin yardımı gibiyim
peyamık mı heyi ji bo kuzete = dıbına bir mesajım olacak
kuzeteyi spi xeşik tennım = beyaz güzel olan dıbını gibeyim
devetedi mizkim = ağzına işiyim
zımanexu texim kuzete = dilimi dıbına sokayım
zımanexu texim kunate = dilimi zütüne sokayım
ka carke bit mi = bi kere ver bana
ax mı carke kutabate = ahh bir kere gibebilseydim seni
tiliketenim = parmaklarını gibeyim
texim kunate ji kuzexude gu bik = seni zütünden giberim amından sıçarsın
linge tenim = ayağını gibeyim
muye kula kuna tenim = züt deliğindeki kılları gibeyim
milyon deynemi heba ew kuzete amıba = milyon borcum olsaydıda o amın benim olaydı
pora tenim = saçlarını gibeyim
listika tenim = oyununu gibiyim
keziye pore tenim = saçındaki kıvrımları bukleleri gibeyim
por zera kutim = sarışınları gibeyim
dondurma texim kunate = dondurma sokayım zütüne
behna kuzeteyi xweş = dıbının kokusu çok güzel
kuze cate çırando = ananın dıbını yırtıyım
kirexu texim kula bevlate = yarağımı burun deliklerine sokayım
mitte firkando = sana sürtüyüm
pirka tennim = nineni gibiyim
xweşka tenyo = kız kardeşini gibiyim
kuze xweşka tennim = kızkardeşinin dıbını gibeyim
kuna xweşka tenyo = kızkardeşinin zütünü gibeyim
rıha bave tenım = babanın sakalını gibeyim
xaltika tennim = teyzeni gibeyim
metka tennim = halanı gibiyim
kalke tennim = dedeni gibiyim
mixaletiye tennim = kuzenini gibiyim
ape tennim = amcanı gibiyim
jinapa tennim = yengeni gibiyim
çave tennim = gözünü gibiyim
mejiye tenim = beynini gibiyim
mejiyetego tineyi ez bikutime = olmayan beynini gibiyim
dest u linge tekutim = elini ayağını gibiyim
bizivır carke tennim = dön bi kere gibiyim seni
dıbını yalıyım = kuzete balisim
dıbını öpeyim = kuzete maçkim
devete rue tennim =ağzını yüzünü gibeyim
şense xwe kutim = şansımı gibeyim
bergil te kute = at gibsin seni
kuçik tenne = köpek gibsin seni
cehnamatekiri = cehenneme git
kuçik laye kuçika = köpek oğlu köpek
mı hez baveteji nedikir = babanı da sevmezdim
jehher = zıkkım
kuz = am
kun = züt
çiçik = göğüs meme
ağız = dev
dudak = lev

kürtçe hakaretler

ma wun zilamin = siz adam mısınız ?
wallah wun ne zilamin = vallaha adam değilsiniz
kuçike be haysiyet = haysiyetsiz köpek
kuçike heram = haram köpek seni

siyasetçilere küfürler

serokvezir kutim = başbakanı gibiyim
şaredar kutim = belediye başkanını gibiyim
mıxtar kutim = muhtarı gibiyim
şaredare belediye kutim = belediye başkanını gibiyim

bayanlar açısından kendisine edilmesini istenen ciks sırasındaki küfürler

bikutmi = gib beni
tex devemi = ağzıma ver
tex kunamı = zütüme ver
bikut kunamı = zütümü gib
bikut kuzemi = amımı gib
kuzemı balis = amımı yala
ez harbum = azdım
xurt bi kutmı = hızlı gib beni
dest kuzemi bit = amımı elle
kuzemi bifirkin = amımı okşa
tilikaxu tex kunamı = parmağını zütüme sok
çi hebe tex mı = ne varsa sok bana
tehma kirete xweşe = gibinin tadı çok güzel

erkeklerin kadınlara söylemek istedikleri

kiremi rabu = gibim kalktı
ez harbum = azdım
ez dinbumi ji bo te = sana deliriyorum
ka kuzexu vek = dıbını aç
ka kunaxu peşmik = bana zütünü göster
kirexu texim kunate = gibimi zütüne sokayım
kiremi maçk = yarağımı öp
dilemi kutane dixaze = canım gibişmek istiyor
ez divim go tekutim te = istiyorumki seni gibeyim

istek üzerine eklenen küfürler

her gibtirbip = gibtir git.
laye orospiya = huur çocuğu
kire bergila = at yannanı
pezewenk = pekekent (değişmiyor sadece w ile okunuyor)
bin (bekes) = bin (değişmiyor ama bekes yetim anldıbına geliyor anne babası olmayan yada belli olmayan)
kuzete u kuna tennim = dıbını dübürünü gibeyim
küfürler beni ilgilendirmiyor da yüzlerce yıldır iç içe birlikte yaşayan halkın türk olan tarafının kürtçe ögrenmemesi, bu dile merak duymaması ilginç geliyor bana.
min tenî, çima dikenî.
kürtçenin kendisi küfür gibi zaten.
gibmek, huur, yannan, züt gibi kelimelerden anladığım kadarı ile inci sözlükten alıntılanmış.
kunde ya da kundek: götveren.