kutsal kase

kutsal kase, son akşam yemeği nde hz. isa nın içmek için kullandığı ve arimatealı yusuf’un
çarmıha gerilen hz. isa nın kanını doldurduğu kadeh olarak bilinmekte.
kutsal kase, hz. isa nın kadehi olarak kabul edilmektedir.
aktif lerin, kutsal olarak gördüğü ( göt) kase anlamına da gelebilir.
dan brown un da vinci nin şifresi isimli kitabında bahsettigi vazomsu porselencik.
özünde mecdelli meryem'in rahmi olduğu güçlü bir şekilde iddia edilen kasedir. meryemin kasesini kutsal kılan ise isa ile mercimeği fırına verdiklerinden mütevellit kendisinin döl tuttuğu, peygamberin çocuğuna gebe olduğu düşüncesidir.

çarmıha gerilme olayından sonra fransanın güneyine kaçıp orada gizlendikleri ve bu soydan bir hanedan geldiği söyleniyor da hanedanın adını unuttum ama majezik gibi bir şeydi. majeziğin ne olduğunu biliyorum ama bence hanedanın adı da ona benziyordu yani...
batı aleminde ve ezoterik inanışlarda "graal" (holy grail) olarak bilinir.