mikail

4 büyük melekten biridir. doğa olaylarını gerçekleştiren melektir. yağmurun yapması, mevsim değişiklikleri, rüzgarın esmesi gibi doğa olaylarını allahın emriyle gerçekleştirilir.
tanrı* ve şeytandan sonra twitter'da ben de varım demiştir.

http://twitter.com/#!/basmelek
değişik bir erkek ismi.
ortadoğu'daki çok tanrılı dönemlerin kitaplı dinlere miraslarından birisi de melek isimleridir. israf-il, cebra-il, mika-il, azra-il,..vb. adları, eski aramicede ve ibranicedeki eski ilah isimleri olup, -il soneki, ilah-tanrı anlamlarındadır. günümüz arapçasına ait olduğu sanılıp kutsallaştırılan "allah" sözcüğü de, il-illah kökünden gelmektedir.
(bkz: meteoroloji genel müdürlüğü) kurumunda çalışanlara iş imkanı sağlayan islam dini meleği.