mizojinizm

kadınlardan nefret etmek, kadın nefreti anlamına gelen, köklerini eski yunanca'dan, grekçe'den alan bir sözcük, tanımlama.
kısacası, bilimsel olarak " kadın düşmanlığı" tanımlaması.
kadınları belli kalıplar içinde görmek, onları genellemelere başvurarak anne veya fahişe gibi iki kutupta toplamaktır kimi zaman.
eşcinsellerin aslında çoğunun sahip olduğu iğrenç durum. sürekli olarak feminen (bu ne demekse) eşcinselleri aşağılamak toplumda kadınsı formu aşağı görmektir nazarımca. yani heterosundan straight bireyine mizojini damara dar. ah be radikal feminizmcim az daha ilerleyip soyumuzu tüketeydin ya
toplumsal normlar ve genel ahlak olarak adlandırılan kurallar bütünü ile ne yazık ki ülkemizde fazlasıyla desteklenen kadın düşmanlığı durumunun bilimsel ismidir. ikili cinsiyet sisteminde (biyolojik olarak kadın ya da erkek olma hali) incelendiğinde de biyolojik bir kadının, kadın olarak dünyaya gelmekten utanması, bunu dezavantajlı bir durum olarak nitelendirmesi, eril söylemleri benimsemiş ve hatta içselleştirmiş olmasının sebebi ne yazık ki önlenemez mizojinizmin bir sonucudur. mizojinizm sadece biyolojik kadınların maruz kaldığı bir durum olmamakla beraber, "kadına has" (kime göre neye göre!) olarak tanımlanmış ve kanıksatılmış davranış örüntülerinin görüldüğü tüm cinsiyet kimliklerinin ve cinsel yönelimlerin maruz kalmakta olduğu bir tutumdur. ülkemiz sosyal zeminine şöyle yukardan bir göz attığımızda;

- namus algısının kadın üzerinden işlemesi ve bunun benimsetilmesi.
- argo dili, küfür içerikli tüm söz ve söz öbeklerinde eril bir dil kullanılması.
- sosyal kurallarca belirlenmiş kalıplara göre eril bir tutum ve tavır sergilemenin daha güçlü ve baskın bir pozisyon olduğu algısının yaratılması.
- ülkemiz kuir güruhunun dahi ikili cinsiyet sistemine göre tanımlayamadıkları yönelimlere ve cinsiyet kimliklerine dolaylı yoldan nefret söylemlerinde bulunması.


durumun vehametini gözler önüne sermektedir.

biyolojik cinsiyet çağımızda belirleyici bir faktör olmaktan çoktan çıkmış bir ayrıntı olarak kalmalıdır ve bilimsel argümanlar da artık (bkz: binary gender classification) (ikili cinsiyet sınıflandırması)'ndan sıyrılıp mizojinizmi desteklemekten ziyade cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim algısını tabanından değiştirmeye yönelik çalışmalara gitmelidir.