mütevazi

alçak gönüllü olan kişilere söylenen sıfat.