opus magnum

orijinali "magnum opus" olan fakat galat-ı meşhur olarak opus magnum şeklinde yazılan, yüce yapıt, yüce eser, ulu eser anlamlarında ve türkçe'deki başyapıt karşılığı kullanılan latince söz öbeği.