şah ismail

hataî adıyla şiirler yazmış safevî hükümdarı. yavuz sultan selimin alevi katliamına giriştiği nasıl biliniyorsa şah ismailin de sünni katliamına giriştiği bir gerçektir. şiirleri oldukça güzeldir. yavuz'un şiirlerine on basar ve onunkilerden daha türkçedir.
safevî tarikatı'nın lideri ve safevi devleti'nin kurucusu ve ilk hükûmdarıdır. 36 yıllık ömrünün 23 yılını hükümdar olarak geçirmiştir. 1514 çaldıran savaşında osmanlı imparatoru 1. selim' e yenilmiş ve ruhsal çöküntü yaşamıştır. daha sonrasında hiçbir savaşa katılmamış, neredeyse hanedanlığıyla ilgili kararları bile emirlerine bırakmıştır.

36 yaşında iç kanamadan ölmüştür. 36 yaşında ölmesine rağmen 11 çocuğu vardır.
- şah hatai mahlasıyla nice şiirler yazmış bir şair.
- anadolu kızılbaşlık ve bektaşilik geleneğine ciddi katkılar yapmış bir siyaset adamı.
- ilk şii ve alevi devleti olan safeviler devletinin kurucusu.
tarihte ki ilk alevi-türk devletinin kurucusu.küçük yaşta tahta geçmesine rağmen büyük başarılar elde etmiştir.sultan selime çaldıran savaşında yenilince bunalıma girip ölene kadar sarayına kapanmıştır.
osmanlı yönetimi altında ki türkmenler kendilerine yapılan zulüm ve astronomik vergilerden dolayı şaha sığınmışlardır.yavuz daha fazla dayanamayıp kendisine savaş ilan etmiştir.ordusunu ve halkını kılıçtan geçirmiştir.miliyetçi türk eğitim müfredatında kendisinden söz edilmez.düşman olarak yerden yere vurulur sebebi de basittir;şii olduğu için.türk milliyetçileri de kendisini sevmezler.saray da ve orduda türkçe konuştuğu halde arap-fars özentisi devşirmeleri daha çok severler. şah hatai mahlasıyla şair kimliğini de konuşturmuştur.yavuzun farsça ve arapça karışık uydurma bir dille yazdığı şiirleri osmanlı torunları anlayamaz ama şahın yazdıkları bugün bile anlaşılır.öz türkçe yazmış olup bugün bile söylenen türkülerin yazarı kendisidir.

en güzeli için: