sözlüğün patronu

sözlük tarafından sevilen dark bear'dır.
sözlüğün patronu ile hayatın patronu bir değildir. şöyle ki;

tdk sözlükte patron şöyle açıklanmaktadır:

1. isim bir ticaret veya sanayi kurumunun sahibi, başı, işvereni
"bizim gazetecilerin çoğu patronu hesabına suç yüklenir." - b. felek
2. bir kuruluşta, bir iş yerinde makam bakımından yetkili kimse
3. sözü geçen paralı kimse

ancak hayatın patronunu şöyle açıklamak mümkündür: kapitalist sistemin bütün meyvelerinden tatmak için işçisini sömüren, haksız para elde edip işçinin emeğini verdiği düşük ücretlerle aşağılayan, onursuz bir yaşam için insanları pençesinde tutup ezen, hor gören ve kendisine mecbur bırakandır. istisnalar kaideyi bozmaz. hulusi ketmen ile nubar terziyan küçük işletmelerindeki davranışlarından dolayı bu tanımın dışında kalır gibi görünse de onlar filmdir, hayaldir, hikayedir.

(bkz: başlığın manasına tecavüz etme sanatı ) * *

şakadan anlar, sohbetiyle muhabbetiyle samimiliğiyle biliniyor. zirvelerde en çok tanışılmak istenen kişidir.