termodinamik

tez zamanda yüksek lisans programına başlamayı istediğim anabilim dalı. makine mühendisliği başta olmak üzere temel mühendislik bilimlerinin ana bilim dallarından. lisansta dersi de okutulmakta, zevklidir, sevilir.
sadece mühendislik bilimlerinin değil temel bilimlerin temelini teşkil eden fiziksel yasalar bütünü..

evreni var eden yasaları tanımlayan eşsiz bilim dalıdır.
klasik yasalarından biri, "vardan yok, yoktan var olmaz"dır!