termodinamik

tez zamanda yüksek lisans programına başlamayı istediğim anabilim dalı. makine mühendisliği başta olmak üzere temel mühendislik bilimlerinin ana bilim dallarından. lisansta dersi de okutulmakta, zevklidir, sevilir.
evreni var eden yasaları tanımlayan eşsiz bilim dalıdır.
klasik yasalarından biri, "vardan yok, yoktan var olmaz"dır!
sıfırınca yasaya sahip olan bilim dalı.
yasa dediğin birden başlar ve sırayla devam eder.
fizik zaten anlaşılmaz bir şeyken, daha da anlaşılamaz kılmak adına bu kadar uğraşılır mı?
üniversitede çift dikiş gittiğim derstir. ikinci alışımda sanki dersi ilk defa alıyormuş gibi takip etmiştim.