toplu taşıma

ülkelerin gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi, arz-talep dengesini sağlayabilmiş kentlerde yaşamak büyük bir avantajdır. <br> <br>(bkz: toplu taşıma araçları)
istanbulda sıkış tıkış olandır.
istanbulda toplu* tüfekli* taşıma halini almaktadır. *