toprağın kabul etmemesi

anadoludaki köylülerin halen inandığı bir çeşit hurafe.
"imamları astırdığı için atatürk'ü toprak kabul etmedi de anıtkabir'e gömdüler" cümlesini bile duydu bu kulaklar. hey gidi hey.

(bkz: cehalet düzeyi ölçülemedi)
uzun bir şeyler geliyor aklıma
kimse de ölünün o toprağı kabul etmeyeceğini düşünmüyor, adam belki terra rosa seviyor (bkz: swh )
toprak altına gömülmüş organizmaların çürüme süreçlerini bilmeyen cahillerin uydurduğu bir söylence.
düzgün gömülmemiş cesetlerin toprak yüzeyine yükselmesinin neden olduğu ürkütücü bir görüntü.
sadece bize özgü değil. cehaletin doğurduğu bir hurafe.

bilindiği gibi, çürümenin ilk aşamasında, kan dolaşımının ve solunumun durmasıyla birlikte hücreler kendi kendilerini tüketme-sindirme komutu alır.
bu sindirim, hem batın bölgesinde hem de deri altında kalan tüm kapalı bölgelerde hızlı bir biçimde gaz birikmesine ve tüm kaslarda kasılmalara yol açar.
kolların ve bacakların sertleşmesi, göğüs ve karın bölgesinin bir davul gibi şişmesi, ereksiyon,...vb. gibi sonuçlar doğuran bu sürecin sonunda şişen tüm kısımlar patlar veya dağılır sonuçta, fakat, bu kasılmalar ve şişmeler nedeniyle vücut kütlesi, bulunduğu yerden yukarıya doğru bir ivme kazanır.
dışarıdan gelen kurtçukların da eşlik ederek bedeni parçalaması ve tüketmesi sürerken, toprağın üst katmanlarına doğru hafiften bir yükseliş başlar.
cesedin üzerindeki toprak iyi sıkıştırılmamış veya günümüzdeki gibi bir ağırlık konulmamışsa (beton kalıplar veya benzeri), çözülüp parçalandıkça yukarıya doğru yükselmesi de kaçınılmaz olmaktadır maalesef...