türkiye halkı

öncelikle bu tür numaraları yemediğimi söylemeliyim. türkiye halkı deyince ülke toptan demokratik olmuyor. türk halkı deyince de diğer etnik gruplar etnik özelliklerinden kopmuş olmuyor. devlet asimile etti filan diyorsanız asimilenin kralının yapıldığı ülkelere bakın göreceksiniz unutmak istemeyen unutmuyor etnik kökenini. dünya seni türk olarak görmeye devam edip böyle devam ettiği sürece sen birkaç demokrasi havarisinin peşine takılıp türkiye halkı filan deyip dolaşırsan sadece kendini tatmin etmiş olursun. netice olarak gerçekler acıdır, biber de acıdır.
uyduruk bir söz. dünyanın hiçbir yerinde "ülkenin adı+halkı" şeklinde bir söylem yoktur. alman vatandaşı olan türkler örneğin kendisine "almanya halkı" demezler. "alman" derler. köken olarak türk'lerdir ama. bunu söyleyenlerin "türkiye" şeklinde bir sözcük kullanması da gariptir. anadolu halkı falan deyin bari.
arkadaşlar, bunlar bana göre oldukça yetersiz önermeler çünkü türkiye halkı yoktur, "türkiye halkları" vardır. kaldı ki bu kavram öyle alelade bir ulus-devlete uyarlanamayacak bir kavram çünkü bu kavram daha çok ulus-devlet maskesi altına sığınmış fakat çok kültürlü, çok etnikli, çok dilli ve çok dinli olan devlet ve toplumlar için kullanılmalıdır. dolayısıyla tarih boyunca çok ulusluluğu yaşamış, fakat her nedense son yüzyıllık tarihinde bunu sürekli inkar edip diğerlerini baskılayıp yok etme yoluna başvurmuş bir coğrafyanın insanlarıyız. mezopotamya, anadolu, kafkas, trakya ve akdeniz gibi farklı alanlara sahibiz ve bu tek tipleştirme inkar ve hiyakarlığını nedense bu son modern(!) yüzyıllarda yaşamaktayız. "türk kökenli alman", "kürt kökenli türk", "ermeni kökenli fransız" gibi kimlikler bu yüzdendir ki ulus-devlet ideolojisinden doğmuştur. e haliyle gitgide melezleşen bir dünya coğrafyasında inadına bu kavramları neden kullanırlar bilmem ama kendi içimizde türkiye halkları dememizin hiçbir sakıncası yoktur bence. fakat uluslararası resmi beyanlarda (veya isterseniz ulusal, zaten onda da t.c. vatandaşı olarak geçiyor) "türk kökenli alman" kimliğini kullanmak zorundasınız. hadi tüm bunları geçtim artık önemli sayıda insan kendine "dünya vatandaşı" veya doğrudan "haymatlos" yani vatansız kimliklerini uygun görürken neden biz "türkiye halkları" kavramına bu kadar takılırız onu anlamak mümkün değildir.

dipnot: ayrıca almanyalı veya türkiyeli denmesinde ne gibi bir sakınca görülüyor anlamıyorum, öyle demek isteyen kullanır. lütfen önce ulus-devlet kavramı ideolojisi nerede ne zaman oluşmuş ve bugünkü ulus-devlet görünümlü çok-uluslu devletler neden bu kimlikleri kullanıyor onu araştırın. sonra bana umarım hak verirsiniz.