twitter facebook ve diğer hesap şifrelerini isteyen sevgili

sevgiliden çok egemenlik kurma tiranlık oluşturma gayesi güden atipik rahatsız.

kıskançlık, güvensizlik ya da aşırı bağlılık adı altında; özel olmaktan uzaklaşarak klasik düzen adamına dönüşen alelade modeldir. şifrelerini veren baştan kaybeder.
artık sevgili olmayabilir