vesayet

denetimi sağlama şekli, kontrol altında tutma durumu. bürokratik anlamda kendisine bağlı olan kurumları denetim altında tutma yetisi için kullanılır. hiyerarşinin vazgeçilmez unsurudur. derin devletin göbek adı. <br> <br>(bkz: vesayet rejimi)
istikrarın savunucusudur.. * * <br> <br>