virgülü doğru yerde kullanmak

en uyuz olduğum hatalardandır. başlıktan da anlaşılacağı üzere virgül kullanılmamasından anlam karışıklığına yol açan hatadır. misal "ağrısız kulak delinir". şimdi kulak mı ağrısız delinir, ağrısız kulak mı delinir.***
virgül doğru yerde kullanılmazsa anlam karışıklığına neden olur da, bunu umursayan kaç kişi kaldı? istenen de bu değil mi? afazik, kavramlarını yitirmiş ve anlamları kaydırılmış sözcüklerle iletişim kurduğunu sanan ama aslında iletişemeyen sözde bireylerden oluşan bir toplum, daha doğrusu sürü, reaya yaratmak.

klasik örnektir, verelim:

- oku baban gibi eşek olma. = virgül yok, anlam belirsiz, sözcükler uçuşmakta ve ifade belirsiz.

- oku baban gibi, eşek olma. = baban gibi oku, eğitim al ki, eşek olma, eğitimsiz bir cahil olma anlamında.

- oku, baban gibi eşek olma. = baba okumamış ve cahil kalmış, çocuk okumalı ki, babası gibi eşek olmasın.

-----------------

tanım: virgülü doğru yerde kullanmak, karşınızdakinin sizi anlayabildiği ölçüde geçerli olan bir yazım kuralıdır.

(bkz: nazi gramerci)
fazla önemsememekle birlikte yazım kurallarına uyanları ve noktalama işaretlerine eskeriyetle uyanları ciddiye aldığım doğrudur. virgül de öyle. daha bir alıcı gözle yazıyı okumama yal açar.