virgülü doğru yerde kullanmak

en uyuz olduğum hatalardandır. başlıktan da anlaşılacağı üzere virgül kullanılmamasından anlam karışıklığına yol açan hatadır. misal "ağrısız kulak delinir". şimdi kulak mı ağrısız delinir, ağrısız kulak mı delinir.***
virgül doğru yerde kullanılmazsa anlam karışıklığına neden olur da, bunu umursayan kaç kişi kaldı? istenen de bu değil mi? afazik, kavramlarını yitirmiş ve anlamları kaydırılmış sözcüklerle iletişim kurduğunu sanan ama aslında iletişemeyen sözde bireylerden oluşan bir toplum, daha doğrusu sürü, reaya yaratmak.

klasik örnektir, verelim:

- oku baban gibi eşek olma. = virgül yok, anlam belirsiz, sözcükler uçuşmakta ve ifade belirsiz.

- oku baban gibi, eşek olma. = baban gibi oku, eğitim al ki, eşek olma, eğitimsiz bir cahil olma anlamında.

- oku, baban gibi eşek olma. = baba okumamış ve cahil kalmış, çocuk okumalı ki, babası gibi eşek olmasın.

-----------------

tanım: virgülü doğru yerde kullanmak, karşınızdakinin sizi anlayabildiği ölçüde geçerli olan bir yazım kuralıdır.

(bkz: nazi gramerci)
fazla önemsememekle birlikte yazım kurallarına uyanları ve noktalama işaretlerine eskeriyetle uyanları ciddiye aldığım doğrudur. virgül de öyle. daha bir alıcı gözle yazıyı okumama yal açar.
son zamanlarda sıklıkla elektronik cihazlara ve web sayfalarına yazmaya başladığımızdan beri ekseriyetle özen gösterdiğim durum. kullanılan her virgülden sonra boşluk bırakılmalıdır.
virgülden sonra da bir boşluk bırakılır.
sen belli bir zeka kapasitesine sahip ol, bu zekayla diğer insanlarla iletişim kurabildiğin bir dil bil, o dili kullanarak dünyaya açılabileceğin bir platformda, bir sözlükte adı yazarlık olan bir icraatı gerçekleştir ama yazma eylemine gelince işin hukukunu görmezden gel. komikmiş.
✓ birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur.

✓ sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.

✓ cümlede özel olarak vurgulanması gereken ögelerden sonra konur.

✓ uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan ögeleri belirtmek için konur.

✓ cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için konur.

✓ anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur.

✓ tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerinden sonra konur.

✓ konuşma çizgisinden önce konur.

✓ kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki, pekâlâ, tamam, olur, hayhay, başüstüne, öyle, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra konur.

✓ bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır.

✓ hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur.

✓ sayıların yazılışında, kesirleri ayırmak için konur.
telefon, ipad ve bilgisayar bağımlısı yeni nesillerin bihaber olduğu bir noktalama işareti.
kritik düzeyde işlevsel ve vazgeçilmezdir.
yaşasın virgülü ve noktalı virgülü doğru kullanabilmenin dayanılmaz hafifliği!